previous-pageWhatsapp Üzerinden İletişime Geçilen Tüketicilere İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


CHATBOT UYGULAMASI İLE İLGİLİ SÜREÇLER

Kişisel verilerinizin güvenliği önceliğimizdir bu nedenle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek istiyoruz. https://www.derimod.com.tr/ internet sitesinde – mobil uygulamasında yer alan Whatsapp Chatbot uygulamamız aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Sohbetiniz sırasında paylaşabileceğiniz kimlik, iletişim ve talep ve şikayetinizle ilgili diğer kişisel verileriniz, talep ve şikayetinizin karşılanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, bilgi güvenliği ve iletişim faaliyetleri amaçlarıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

KVKK md. 5/2-de belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),

KVKK md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik anlaşmalı iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve Chatbot hizmetimizin sunulması için destek aldığımız yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcımıza aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır.

Uygulamanın yurt dışından alınan hizmetle kullanılabilir olması nedeniyle, chatbot uygulamasından faydalanmadan önce tarafınızdan, verilerin yurt dışına aktarımı için açık rıza talep edilecektir. Açık rıza vermeyen müşterilerimiz ise alternatif iletişim yolu olan müşteri hizmetleri telefonuna yönlendirilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplerine dayalı olarak; elektronik ortamda, yapılan görüşmeler sırasında ilettiğiniz bilgilerden ve görüşmelerin yürütüldüğü Chatbot uygulamamız aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanabilmektedir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi, yazılı olarak aşağıda yazılı posta adresimize elden teslim veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şirketimize daha önce bildirdiğiniz  ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde kvkk@derimod.com.tr’e posta adresine göndermeniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden , güvenli elektronik imza ve mobil imza ile imzalanmış bir biçimde DERİMOD’a iletmeniz durumunda DERİMOD, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.Başvurularınızı ayrıca Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis Blok No:29 /A 219 no’lu bağımsız bölüm Kağıthane/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis Blok No:29 /A 219 no’lu bağımsız bölüm Kağıthane/ İstanbul / Türkiye

Mersis No: 293000831300010